Distance Sales Contract

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Alıcı’nın, mobil cihazındaki Satıcı’ya ait uygulama üzerinden yaptığı işlemleri de kapsayacak şekilde Satıcı’nın www.redpoint-jackets.com internet sitesi (Bundan sonra kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve sair detayları yazılı mal ve/veya hizmetin (Bundan sonra kısaca “Mal/Hizmet” olarak anılacaktır) Alıcı’ya satışı, teslimi, cayma hakkı, iade süreci ve sair hususlara ilişkin olarak Alıcı ve Satıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

Satıcı :
Unvan    :    Redpoint Tekstil Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres    :    Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:77/7 Kadıköy/İstanbul
Vergi Dairesi ve Vergi Nosu    :    KADIKÖY VD. - 7341538244
Ticaret Odası ve Sicil Nosu    :    İstanbul Ticaret Odası.No.146903-5
Mersis No    :    0734153824400001
Telefon    :    (+90)542 439 23 53
Faks    :    +(90)216 339 15 18
E-Posta    :    info@redpoint-jackets.com

Alıcı: 

Alıcı Ad, soyad, email, telefon, adres ve alınan ürün bilgileri burada yer alacaktır.

Banka havalesi ya da EFT yöntemi ile oluşturulan siparişlerin Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, ilgili siparişe ilişkin ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına ulaştığı tarihtir. 
Alıcı’nın ödeme yöntemi olarak EFT ya da banka havalesini seçmesi halinde, bu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde toplam ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına geçmemesi halinde Satıcı siparişi iptal hak ve yetkisine sahiptir.  
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir yöntem ile yapılması ve ürünün tesliminden sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, kredi kartını veren banka veya finans kuruluşlarının, Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı 3 gün içinde ürün bedelini diğer yöntemlerle Satıcı’ya göndereceğini ya da Mal/Hizmet’i Satıcı’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
1.    ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki belirtilen hususlarla ilgili olarak Web Sitesi üzerinden yaptığı sipariş için sipariş ve ödemenin gerçekleşmesinden önce bilgilendirildiğini, bu hususlarını okuduğunu ve incelediğini kabul ve taahhüt eder:
•    Satıcı'nın ticari unvanı ve güncel adres, telefon numarası, mail bilgileri
•    Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo, teslim ve benzeri ek bedeller
•    Mal/Hizmet’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
•    Sözleşme konusu Mal/Hizmet için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri
•    Mal/Hizmet’i ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
•    Alıcı’nın cayma hakkına ilişkin hak ve yükümlülükleri ile cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar, cayma hakkının kullanılması durumunda iadeye ilişkin hususlar ile ücret iadesinin ne şekilde olacağı
•    Cayma hakkı olan Mal/Hizmet’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü hasar gördüğü, bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Alıcı’nın Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
•    Alıcı’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Mal/Hizmet için tüketici sayılamayacağı ve bu kapsamda 6502 sayılı mevzuat başta olmak üzere ilgili mevzuatta Tüketici için öngörülen haklardan yararlanamayacağı, 
•    Gizlilik, kişisel verilerin korunması hakkında işlem-uygulamalar,
•    Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği
•    Mevzuat kapsamında yapılan bilgilendirmelerin ve sözleşmenin Alıcı’ya mail yoluyla da iletileceği ve Satıcı tarafından üç sene süreyle saklanacağı bilgileri.
 
1.    MAL/HİZMET’İN TESLİMİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Mal/Hizmet’in Alıcı’nın kendisine ya da kendi yazılı talebi kapsamında belirlediği üçüncü kişiye teslim edilecektir. 
Aksi belirlenmedikçe (kampanya, promosyon ve sair sebeplerle), Mal/Hizmet’in teslimine ilişkin doğacak tüm masraflar Alıcı’ya aittir. Promosyon, kampanya ve sair sebeplerle kargo bedelinin Satıcı tarafından ödeneceği Web Sitesi’nde açıkça belirtilmiş veya ilan edilmişse, teslimat ücretlerinin tamamı veya bir kısmı Satıcı’ya ait olacaktır. Mal/Hizmet’in Alıcı tarafından Web Sitesi üzerinden satın alınmasının tamamlanmasının ardından, satın alıma konu Mal/Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığı haller dışında, Satıcı’nın stok durumunun uygun olması ve ödemenin gerçekleştirilmesini takiben Mal/Hizmet’i en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.
Mal/Hizmet’in satın alınması akabinde Alıcı ilgili bedeli herhangi bir suretle ödemez veya banka/kredi kartı aracılığıyla yapılan ödeme iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulur. 
Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslimi amacıyla kargoya verilmesinden sonra Mal/Hizmet Alıcı’ya henüz teslim edilmemişken Alıcı’nın siparişini iptal etmesi halinde teslimat ücretlerinden Alıcı sorumlu olacaktır. 

1.    CAYMA HAKKI

Alıcı, Web Sitesi üzerinden satın aldığı Mal/Hizmet’in kendisine ya da kendisince belirlenen üçüncü kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçeye bağlı olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Mal/Hizmetin kendisine ya da kendisince belirlenen üçüncü kişiye teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.  Alıcı bu hakkını Web Sitesi’nde yer alan iletişim formu üzerinden veya elektronik posta yoluyla yazılı açık bir bildirimde bulunarak kullanabilir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında aşağıda sayılı hallerde Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır: 

a.    Alıcı’nın kendi talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ve malların teslimine ilişkin sözleşmelerde (Alıcı’nın talebi ile mevcut Ürün/Hizmet üzerinde değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle Alıcı’nın talep ve ihtiyaçlarına göre özel hale getirilenler de dahil olmak üzere)
b.    Ambalaj, bant, mühür, paket, fiyat ve beden gibi Mal/Hizmet’e ilişkin sair bilgilerin yer aldığı herhangi bir suretle iliştirilmiş etiket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan cayma hakkı ile iadesi sağlık ve hijyen sebebi ile uygun olmayanların teslimine ilişkin Sözleşmelerde 
c.    Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
d.    Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
Alıcı’nın yukarıda yazılı kapsam dışında bırakılan haller dışında cayma hakkını kullanması halinde, cayma süresi içinde Mal/Hizmet’i işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı